PROGRAM U-PLATS

SYARAT DAN TERMA PENYERTAAN PROGRAM U-PLATS (LATIHAN PEMBANGUNAN USAHAWAN PLATS)

KATEGORI A – Peniaga yang lahir di Selangor.

  • Anda perlu mengisi dan menyerahkan semula BORANG A berkenaan kepada Pegawai Perhubungan Usahawan di kawasan Pihak Berkuasa Tempatan anda.

KATEGORI B – Peniaga yang telah bermastautin lebih 5 tahun di Selangor.

  • Anda perlu mengisi dan menyerahkan BORANG B Pegawai Perhubungan Usahawan di kawasan Pihak Berkuasa Tempatan anda.
  • Borang B ini perlu mendapat pengesahan daripada Penghulu Mukim atau Ketua Kampung.
  1. Setiap peserta yang ingin menyertai Program U-PLATS perlulah berdaftar dengan Platform Selangor (platselangor.com), mempunyai Permit/Lesen perniagaan daripada PBT, menjalankan perniagaan di dalam negeri Selangor dan mempunyai lokasi fizikal perniagaan (juga terbuka kepada usahawan foodtruck / penjaja).
  2. Penyertaan adalah PERCUMA dan terbuka kepada semua warga usahawan PMKS yang menjalankan perniagaan di dalam negeri Selangor.
  3. TARIKH TUTUP penyertaan sila rujuk Pihak Berkuasa Tempatan anda.
  4. Peserta adalah TIDAK DIBENARKAN untuk menghantar lebih daripada satu (1) borang penyertaan atau mewakili individu lain untuk menghantarkan borang penyertaan. Namun begitu, PPU juga berhak untuk menolak penyertaan anda sekiranya terdapat kecacatan pada borang penyertaan yang telah diserahkan.
  5. Sebarang maklumat dan pertanyaan lanjut, sila hubungi penyelaras program U – PLATS